หน้าแรกข่าวทั่วไปครม.ไฟเขียว! เพิ่มเงิน 'เราชนะ' อีกรายละ 2,000 บาท จ่ายงวดแรก 20 พ.ค.นี้

ครม.ไฟเขียว! เพิ่มเงิน ‘เราชนะ’ อีกรายละ 2,000 บาท จ่ายงวดแรก 20 พ.ค.นี้

ครม.อนุมัติสนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการ ‘เราชนะ’ อีกรายละ 2,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ โดยจะได้รับในวันที่ 20 และ 27 พ.ค. ทั้งนี้ใช้ได้จนถึง 30 มิ.ย. 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

โดยประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ สำหรับประชาชนกลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันที่ 20 และ 27 พ.ค. 2564 และสำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันที่ 21 และ 28 พ.ค. 2564 โดยวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ที่ได้ถอนการติดตั้ง (Uninstalling) แอปพลิเคชั่นไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ น.ส.กุลยา ชี้แจงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ดังนี้ ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านราย ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,843 ล้านบาท ส่วนประชาชนกลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง และประชาชนกลุ่มผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านราย และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,724 ล้านบาท และ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,461 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,028 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 25.2 ล้านราย เป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชั่น ‘ถุงเงิน’ ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่https://www.facebook.com/isranewsfanpage

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด