หน้าแรกข่าวการศึกษาตรีนุช ผลักดัน ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ตรีนุช ผลักดัน ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและสวัสดิภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างมาก

ดิฉันได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใกล้ชิดกับนักเรียนจำนวนมากในแต่ละวัน หากเกิดกรณีที่ครูได้รับเชื้อ ย่อมมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากที่สุด เพราะนอกจากครูและนักเรียนแล้ว ยังมีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้าน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงทันทีเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

หลายวันก่อน ดิฉันได้ติดตามข่าวกรณีการแพร่ระบาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าเกิดจากครูพี่เลี้ยงที่ได้รับเชื้อและใกล้ชิดกับเด็ก จนมีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กโตจำนวนกว่า 10 รายที่ยืนยันผลการได้รับเชื้อ โดยยังไม่รวมถึงกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มครูพี่เลี้ยง ที่มีความเสี่ยงสูงและจะต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด นับเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของครูซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก และมีโอกาสจะเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

ดังนั้น หนึ่งในแนวทางที่ดิฉันกำลังเร่งผลักดันก็คือ การให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ‘มีสิทธิ’ เข้าถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นลำดับแรก ๆ ทั้งครูสังกัด สพฐ. ครูอาชีวะ ครูเอกชน ครู กศน. รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจ มอบห้องเรียนที่ปลอดภัยและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนของเราอีกครั้ง

โดยในขณะนี้ คณะทำงานกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมจำนวนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. พิจารณาต่อไปค่ะ

ที่มา เพจ ตรีนุช เทียนทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด