หน้าแรกอบรมออนไลน์สำนักงาน ก.พ. อบรมออนไลน์ฟรี มีวุฒิบัตร

สำนักงาน ก.พ. อบรมออนไลน์ฟรี มีวุฒิบัตร

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ หลักสูตรออนไลน์ (HRD: e-Learningเพื่อส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มา : http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด