หน้าแรกportfolios24 พฤษภาคม 2561 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา...

24 พฤษภาคม 2561 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : การวางแผนสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2

24 พฤษภาคม 2561 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา และคณะครูโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : การวางแผนสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2 ที่ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดไร่ขิง ที่มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด