หน้าแรกportfolios9 ธันวาคม 2562 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะผู้บริหาร...

9 ธันวาคม 2562 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8

9 ธันวาคม 2562 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด