หน้าแรกportfolios23 สิงหาคม 2562 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสันโค้ง...

23 สิงหาคม 2562 ครูณัฐกรณ์ ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

นำโดย นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และบุคลากรโรงเรียนเข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดไร่ขิง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำไปช่วยกันพัฒนาเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด