หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ฟรี มีใบเกียรติบัตร !! Starfish Labz "แชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย"

อบรมออนไลน์ฟรี มีใบเกียรติบัตร !! Starfish Labz “แชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย”

การสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นอาชีพที่หลายๆ คนไฝ่ฝัน เมื่อเรามีความตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้เต็มความสามารถ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นเสมอ

รายละเอียดคอร์ส
ครู ถือเป็นแม่พิมพ์ของชาติ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู จึงถือเป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลายๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความรู้ พร้อมที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า แต่ใครจะรู้บ้างว่าเส้นทางการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้เป็นครูนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องพบเจอกับการเตียมตัวสอบหลายขั้นตอน แต่เมื่อเรามีความฝันก็ต้องลงมือทำให้ได้ตามที่เราได้ตั้งความหวังไว้

Learning Outcomes
1. Tips & Tricks เทคนิคการทำข้อสอบ ภาค ก ข ค
2. เจาะลึกเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
3. เจาะลึกการทำแฟ้มสะสมผลงาน
4. วิธีการพัฒนาตนเอง

4 บทเรียน

1. Tips & Tricks เทคนิคการทำข้อสอบ ภาค ก ข ค
2. เจาะลึกเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
3. เจาะลึกการทำแฟ้มสะสมผลงาน
4. วิธีการพัฒนาตนเอง

ผู้เขียน

ส.อ.คุณาวุฒิ เศรษฐวนิชย์

วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิทยการจัดการ วิชาเอก ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันกำลังจะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน สอนในรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด