หน้าแรกอบรมออนไลน์สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครูร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus: C4T Plus)...

สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครูร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus: C4T Plus) รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 3 สามารถสมัครและอบรมได้วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/

การอบรมดังกล่าวเหมาะสำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ หรือครูที่สนใจ สามารถอบรมฟรีได้ทุกที่ ทุกเวลา (ภายในระยะวันที่เปิดอบรม) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม Scratch ภาษา Python และวิทยาการข้อมูล รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ผู้อบรมสามารถเลือกอบรมได้ทั้ง 3 หลักสูตร คือ 1) การเขียนโปรแกรม Scratch 2) การเขียนโปรแกรมภาษา Python และ 3) วิทยาการข้อมูล (Data Science) เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรของแต่ละหลักสูตร โดยทุกหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ.แล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยส่งข้อความได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด