หน้าแรกข่าวการศึกษาดาวน์โหลดได้แล้ว ! ตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดได้แล้ว ! ตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย,
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th

ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ช่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ช่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ช่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่

ช่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ช่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่

ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่

ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1 คลิกที่นี่

ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2 คลิกที่นี่

ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3 คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด