หน้าแรกอบรมออนไลน์ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร !! “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร !! “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากถึง 10 หลักสูตร สมัครเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร พร้อมรับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

การสมัครผ่านระบบออนไลน์
> เปิดรับสมัคร  21 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.
> ปิดรับสมัคร  3 สิงหาคม 2564  เวลา 16.00 น.

เข้าอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

ตรวจสอบ username ด้วยเบอร์ / ชื่อ – และรูปภาพวิธีเข้าใช้งานได้ที่
http://aka.ms/moemarket

Username (:) เป็นเบอร์มือถือ 10หลักที่แจ้งมา@opsmoe.go.th เช่น 0123456789@opsmoe.go.th
Password (:) Opsmoe@123 ( O ตัวแรกตัวใหญ่ที่เหลือตัวเล็ก)

เข้าอบรม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างศธ. เส้นทางสิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด” วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้

(มี 3 Link ห้องละ 20,000 คน ถ้าเต็ม ให้ลองเข้า link อื่น)
https://aka.ms/opsmoe-1383
https://aka.ms/opsmoe-1382
https://aka.ms/opsmoe-1381

ห้องจะเปิดให้เข้า 30 นาทีก่อนกำหนดการ สามารถทดสอบการเข้าห้องก่อนเวลาได้ แต่จะเจอว่าห้องยังไม่เริ่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด