หน้าแรกข่าวการศึกษาราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) คือ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้ย้ายไปสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
https://moe360.blog/2021/05/25/ratchakitcha-21564/

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 285/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
https://moe360.blog/2021/05/25/ratchakitcha-24564/

ที่มา : เพจ ศธ 360 องศา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด