หน้าแรกข่าวการศึกษาสพฐ.สำรวจพบเด็กนักเรียน ร้อยละ 50 อยากเรียนที่ รร.

สพฐ.สำรวจพบเด็กนักเรียน ร้อยละ 50 อยากเรียนที่ รร.

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ว่า ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจในการเตรียมความพร้อม โดยวางแผนการส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเป็น 2 ช่วง คือช่วงก่อนเปิดเทอมระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. และช่วงเปิดเทอมวันที่ 1 มิ.ย. โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งในช่วงก่อนเปิดเทอมนั้น จะมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เช่น กิจกรรมการออม เป็นต้น

โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือหากไม่สะดวกได้มอบให้เขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมแบบออฟไลน์ให้กับนักเรียน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ก่อน และกิจกรรมดังกล่าวจะไม่มีการบังคับขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคน

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะทำภารกิจให้เชื่อมโยงกับนโยบายของ รมว.ศธ. คือ ช่วงแรกการเตรียมความพร้อมของครูเรื่องอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การเปิดภาคเรียนไปแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไม่เกิดความเครียด เนื่องจากเรามีบทเรียนมาแล้ว 1 ปีพบว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เด็กยังไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนที่ดีพอ แต่ปีนี้เราจะสำรวจความพร้อมของเด็กแต่ละคนว่ามีความพร้อมสำหรับการเรียนในรูปแบบไหนได้บ้าง

โดยเบื้องต้นจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 50 เด็กต้องการมาเรียนที่โรงเรียน และเป็นพื้นที่สีขาว ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพเด็ก นอกจากนี้จะลดความกังวลของผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมาเปิดเรียนในวันที่ 1 มิ.ย.

โดย สพฐ.ได้เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเป็นหน่วยการเรียนอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนในช่วง 11 วันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียน พร้อมประกาศให้เขตพื้นที่เป็นศูนย์การรับนักเรียนสำหรับเด็กที่พลาดจากการสอบเข้าโรงเรียนดังและยังไม่มีที่เรียน โดยเขตพื้นที่จะจัดลำดับโรงเรียนที่ว่างไว้ให้ ซึ่งยืนยันว่าเด็กมีที่เรียนทุกคนอย่างแน่นอน ทั้งนี้ในวันที่ 12 พ.ค. รมว.ศธ.จะชี้แจงทำความใจให้แก่ครูทั่วประเทศอีกครั้ง.

ที่มา : At_HeaR

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด