หน้าแรกอบรมออนไซต์สคบศ. รับสมัครผู้เข้ารับพัฒนา "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

สคบศ. รับสมัครผู้เข้ารับพัฒนา “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
วันที่ 10 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. สามารถถ่ายทอดและนำความรูhทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 12 ชั่วโมง ดังนี้
– รายวิชาที่ 1 การใช้ Storytelling ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง)
– รายวิชาที่ 2 การออกแบบการสอนแบบ Micro Learning (3 ชั่วโมง)
– รายวิชาที่ 3 การออกแบบการสอนแบบ Scenario Based Learning (3 ชั่วโมง)
– รายวิชาที่ 4 การสร้างช่องทางการเรียนรู้ผ่าน Podcast (3 ชั่วโมง)

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมแบบ Onsite
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โทร 062 6641 641

ที่มา : โครงการพัฒนาสมรรถนะครู

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด