หน้าแรกอบรมออนไลน์🎉สถาบันพัฒนาครู (สคบศ.) เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร

🎉สถาบันพัฒนาครู (สคบศ.) เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร

🎉สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร

🗓วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรลาก่อน VUCA มาแล้ว BANI World
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/BHRUX
👨‍💼วิทยากร ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี

🗓วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/gzFMV
👨‍💼วิทยากร อ.จิตปภา สุพันธะ

🗓วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic ด้วย Canva
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/npBF4
👨‍💼วิทยากร อ.อนันต์ศักดิ์ สร้างคำ และอ.ดวงพร เทียนเงิน

🗓วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สู่ ฐานสมรรถนะ
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/bmosL
👨‍💼วิทยากร ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์

🗓วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรสื่อปิ๊ง : ห้องเรียนปัง
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/jnxX3
👨‍💼วิทยากร ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภัคดี และ อ.ปานทิพย์ ดอนขันไพร

รับสมัครหลักสูตรละ 280 คน
🥇รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผู้ได้รับเกียรติบัตรจะต้องตอบแบบประเมินวิทยากร ความพึงพอใจ และทดสอบหลังการอบรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด