หน้าแรกอบรมออนไซต์สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.) รับสมัครเข้ารับการพัฒนา "หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 5-8"

สถาบันพัฒนาครูฯ (สคบศ.) รับสมัครเข้ารับการพัฒนา “หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva รุ่นที่ 5-8”

รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5-8 Onsite ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 21 ชั่วโมง ดังนี้
รายวิชาที่ 1 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 2 การสร้าง Infographic ด้วย Canva (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 3 การสร้าง Motion Infographic (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 4 การสร้างสื่อวีดิทัศน์ (6 ชั่วโมง)


รายละเอียดหลักสูตร : https://sites.google.com/view/digitalnidtep66

รุ่นที่ 5 – 6 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

รุ่นที่ 7 – 8 ระหว่างวันที่ 7- 10 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
รุ่นที่ 5-8

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด