หน้าแรกอบรมออนไลน์สถาบันพัฒนาครูฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint อบรมออนไลน์โปรแกรม Zoom

สถาบันพัฒนาครูฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint อบรมออนไลน์โปรแกรม Zoom

✅ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศรายชื่อ เข้าไลน์กลุ่มของแต่ละรุ่นตามที่แจ้งในประกาศ เพื่อรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย

รุ่นที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 21 ตุลาคม 2565
กดดูรายชื่อ

รุ่นที่ 2 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565
กดดูรายชื่อ

รุ่นที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 26 ตุลาคม 2565
กดดูรายชื่อ

รุ่นที่ 4 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565
กดดูรายชื่อ

รุ่นที่ 5 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 28 ตุลาคม 2565
กดดูรายชื่อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม -> เวบไชต์หลักสูตร

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด