หน้าแรกอบรมออนไลน์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูกระทรวงศึกษาธิการด้วยห้องเรียนเสมือนจริง

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูกระทรวงศึกษาธิการด้วยห้องเรียนเสมือนจริง

ระยะวันเวลาอบรม วันเสาร์ที่ 27 สค  เสาร์ที่ 3 กย. เสาร์ที่ 10 กย. และเสาร์ที่ 17 กย.  เวลา 09.00-12.00  และ 13.00-16.00  ท่านจะต้องเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 80 % และจะต้องผ่านการประเมินผล จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ

เว็บไซต์ของโครงการฝึกอบรม  https://vr-classroom.nidtep.go.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด