หน้าแรกอบรมออนไลน์ผ่าน 80 % รับเกียรติบัตรทาง E-mail อบรมออนไลน์ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครู ฯ โดย...

ผ่าน 80 % รับเกียรติบัตรทาง E-mail อบรมออนไลน์ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครู ฯ โดย สพป. นครปฐม เขต 2

อบรมออนไลน์ โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE SITE จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม มิให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติตนที่อาจทำให้ถูกดำเนินการทางวินัยหรือมีการฟ้องคดีเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้ลดปริมาณงานเรื่องการร้องเรียนอันมีผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด

2.เพื่อสร้างเครือข่ายและครูแกนนำในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าว

3.เพื่อการพัฒนางานด้านวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


คำชี้แจง :
1.ผู้เข้าอบรมเข้าอบรมออนไลน์ เรื่องวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.ทำแบบทดสอบออนไลน์ทั้ง 2 ตอน ผ่าน 80 % เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์
3.ทำแบบประเมินความพึงพอใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด