หน้าแรกอบรมออนไลน์ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

รายชื่อหลักสูตรที่น่าสนใจ

  • การประเมินข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่งครู มีวิทยฐานะเเละเลื่อนวิทยฐานะ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณของส่วนราชการ
  • ความรู้เกี่ยวกับ Google Meet สำหรับการประชุม
  • การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
  • การประเมินผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์
  • บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินสมรรถนะด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • ห้องเรียนกลับด้าน
บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด