หน้าแรกข่าวการศึกษาสพฐ. แจงกรณีปรับปรุงบ้านพักครู

สพฐ. แจงกรณีปรับปรุงบ้านพักครู

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีสมาชิกผู้ใช้ TikTok โพสต์คลิปวิดีโอพาชมสภาพความเป็นอยู่ของบ้านพักครูแห่งหนึ่งที่มีสภาพทรุดโทรม ซึ่งคลิปดังกล่าวมีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวาง และเกิดกระแสวิจารณ์พร้อมเรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณมาดูแลบ้านพักครูให้เหมาะสมกว่านี้

นายอัมพร กล่าวว่า การดำเนินการในการดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบรวมทั้งบ้านพักครูของสถานศึกษา เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะดูแลตรวจสอบให้อาคารอยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัย หากเห็นว่าสภาพอาคารชำรุด ก็สามารถเสนอของบประมาณจากต้นสังกัดไปซ่อมแซมได้ หรือใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมได้อยู่แล้ว กรณีที่เป็นข่าวได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงไปดูข้อเท็จจริง และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนแล้ว

สำหรับแนวทางแก้ไขกรณีบ้านพักครูที่ปรากฏในข่าว ในเบื้องต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้คำแนะนำให้โรงเรียนซ่อมแซมอุปกรณ์ที่สามารถดำเนินการได้ก่อน เช่น กลอนประตู หน้าต่าง เปลี่ยนโถส้วม เทพื้น ปูกระเบื้อง ติดตั้งฝ้าเพดานเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งให้ทางโรงเรียนประมาณการค่าซ่อมแซมในวงเงินที่สำนักงานเขตฯ สามารถจัดสรรได้ โดยจะจัดสรรงบประมาณจากงบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ซึ่งในส่วนการซ่อมแซมของโรงเรียนดังกล่าว รวมทั้งของโรงเรียนอื่นที่มีความเดือดร้อนจำเป็น หากมีวงเงินเกินที่สำนักงานเขตฯ จะช่วยได้ทางสำนักงานเขตฯจะเสนอขอทาง สพฐ. ต่อไป

“ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำกับผู้อำนวยการโรงเรียนให้คำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนเป็นสำคัญ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ที่มา : https://www.obec.go.th/archives/437895

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด