หน้าแรกอบรมออนไลน์ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้หลักสูตร Picaro English

ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้หลักสูตร Picaro English

โครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด (โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์)

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (free)

ขอเชิญชวนคุณครูสอนภาษาอังกฤษทุกท่านที่ต้องการยกระดับหรือพัฒนางานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สนใจสมัครอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3tJmgTl

Free online teacher training course on teaching innovation and technology!
For more details: https://bit.ly/3tJmgTl

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร Picaro English

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ตามกรอบมาตรฐาน CEFR   ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้หลักสูตร Picaro English

รายละเอียดหลักสูตร 

https://drive.google.com/file/d/1eUGJy1GFrEvHIDmTSGgcFvyWdoZDKdoS/view?usp=sharing

คำชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1MHlKpMSE03hVCD1Fzk_FM7So8BO-2ACE/view?usp=sharing

แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1ZYk5Mg1lqdDOysYOWzuGiRUSJ50jy0bg/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน (Registration Form)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OEQUnJGqqd-3f1z53kOxLt569rPJrPwy/edit?usp=sharing&ouid=114322310487652415747&rtpof=true&sd=true

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด