หน้าแรกportfoliosแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครปฐม เขต 1 วันที่ 3 มีนาคม 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครปฐม เขต 1 วันที่ 3 มีนาคม 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ Apps for Education คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครปฐม เขต 1

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด