หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ Canva for Education ประถมศึกษา + มัธยมศึกษา จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

อบรมออนไลน์ Canva for Education ประถมศึกษา + มัธยมศึกษา จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โครงการอบรม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์ม Canva for Education ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps


กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อใช้ข้อมูลในการออกวุฒิบัตร 650391
เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งรหัสเข้าร่วมโครงการก่อนวันจัดอบรม 1-2 วัน
http://119.59.115.42:1046/training/trainingproject.aspx
http://www.iadth.com/
https://www.facebook.com/pw.iadth/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด