หน้าแรกอบรมออนไลน์พว. อบรมออนไลน์ ZOOM เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ก้าวหน้าด้วยวิจัยในชั้นเรียน “ภาษาไทย” (รุ่นที่ 2)

พว. อบรมออนไลน์ ZOOM เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ก้าวหน้าด้วยวิจัยในชั้นเรียน “ภาษาไทย” (รุ่นที่ 2)

🎉 ชวนคุณครูมาอบรม เรื่อง เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ก้าวหน้าด้วยวิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทย

อบรมเน้นๆ✅
เต็มประสิทธิภาพ✅
ด้วยวิทยากรมากคาวมสามารถที่มารวมตัวกันอย่างคับคั่ง✅
.
เข้าอบรมแล้วครูจะ…
💡 สามารถเขียนผลงานประเภทวิจัยได้
💡 สามารถส่งผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้
.
พร้อมให้ลงทะเบียนแล้วตอนนี้ที่ www.iadth.com หรือสแกน QR code ด้านล่างได้เลย
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-243-8000

พว. อบรมออนไลน์ ZOOM เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ก้าวหน้าด้วยวิจัยในชั้นเรียน “ภาษาไทย” (รุ่นที่ 2)
บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด