หน้าแรกข่าวการศึกษากศจ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน

กศจ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน

กศจ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.ราชบุรี และ สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สพม.ราชบุรี (2 อัตรา)
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพม.ราชบุรี
  3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพม.ราชบุรี
  4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพม.ราชบุรี
  5. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

โดยให้ผู้ประสงค์สมัครส่งแบบคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดมาทางไปรษณีย์แบบ EMS ทั้งนี้ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางรับฝากเป็นสำคัญ

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2564

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเพื่อทราบรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1P2h4Q1w_RX3WuVinoe_oEUKShzKQA4SG/view?usp=sharing

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด