ภาคเรียนที่ 1ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

ภาคเรียนที่ 1/2564

https://youtu.be/ftQ8ggL-04w
วิชาภาษาอังกฤษ
ครูณัฐกรณ์
มิถุนายน 2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ใบงาน
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
VDO ใบงาน
วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ใบงาน
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
VDO | ใบงาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2564
ใบงาน
กรกฏาคม 2564
วันที่ 4 กรกฏาคม 2564
ใบงาน
วันที่ 6 กรกฏาคม 2564
VDO | ใบงาน | แบบทดสอบ
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564
VDO | ใบงาน
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564
VDO | ใบงาน | แบบทดสอบ
วันที่ 27 กรกฏาคม 2564
VDO | ใบงาน | แบบทดสอบ
สิงหาคม 2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
VDO | ใบงาน
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
VDO | ใบงาน | แบบทดสอบ
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
VDO | ใบงาน
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
VDO | ใบงาน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ใบงาน | แบบทดสอบ
กันยายน 2564
วันที่ 7 กันยายน 2564
VDO | แบบฝึกหัด
วันที่ 14 กันยายน 2564
VDO | ใบงาน
วันที่ 21 กันยายน 2564
* ไม่มีการบ้าน *
(ให้นักเรียนตามงาน ครั้งที่ 1)
วันที่ 28 กันยายน 2564
VDO | ใบงาน
ตุลาคม 2564
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
* ไม่มีการบ้าน *
(ให้นักเรียนตามงาน ครั้งที่ 2)
วันที่ 12 ตุลาคม 2564
* ไม่มีการบ้าน *
(ให้นักเรียนตามงาน ครั้งที่ 3)
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Teacher Jes
มิถุนายน 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
VDO ตอบคำถาม
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
VDO ตอบคำถาม
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
VDO ตอบคำถาม
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
VDO | ตอบคำถาม
กรกฏาคม 2564
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 16 กรกฏาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 23 กรกฏาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 30 กรกฏาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
สิงหาคม 2564
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 27 สิงหาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
กันยายน 2564
วันที่ 3 กันยายน 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 10 กันยายน 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 17 กันยายน 2564
VDO | ตอบคำถาม
ตุลาคม 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม
วันที่ 15 ตุลาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม