ภาคเรียนที่ 2

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ภาคเรียนที่ 2/2564

วิชาภาษาอังกฤษ
ครูณัฐกรณ์

พฤศจิกายน 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ใบงาน | แบบทดสอบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
VDO | ใบงาน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
VDO | ใบงาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
VDO | ใบงาน

ธันวาคม 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564
VDO | ใบงาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564
VDO | ใบงาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564
VDO | ใบงาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564
VDO | ใบงาน

มกราคม 2565

» วันที่ 8 มกราคม 2565
ใบงาน | แบบทดสอบ

» วันที่ 11 มกราคม 2565
ใบงาน | แบบทดสอบ

» วันที่ 18 มกราคม 2565
VDO | ใบงาน

» วันที่ 25 มกราคม 2565
VDO | ใบงาน

กุมภาพันธ์ 2565

» วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
VDO | ใบงาน

» วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
VDO | ใบงาน

» วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
VDO | ใบงาน

» วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ใบงาน | แบบทดสอบ

มีนาคม 2565

» วันที่ 1 มีนาคม 2565
ให้นักเรียนตามงานค้าง

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Teacher Jes

พฤศจิกายน 2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
VDO | ตอบคำถาม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
VDO | ตอบคำถาม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
VDO | ตอบคำถาม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
VDO | ตอบคำถาม

ธันวาคม 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม

วันที่ 24 ธันวาคม 2564
VDO | ตอบคำถาม

มกราคม 2565

» วันที่ 14 มกราคม 2565
VDO | ตอบคำถาม

» วันที่ 21 มกราคม 2565
VDO | ตอบคำถาม

» วันที่ 28 มกราคม 2565
VDO | ตอบคำถาม

» วันที่ 29 มกราคม 2565
VDO | ตอบคำถาม

กุมภาพันธ์ 2565

» วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
VDO | ตอบคำถาม

» วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
VDO | ตอบคำถาม

» วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
VDO | ตอบคำถาม

» วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
VDO | ตอบคำถาม

มีนาคม 2565

» วันที่ 4 มีนาคม 2565
VDO | ตอบคำถาม

» วันที่ 11 มีนาคม 2565
VDO

» วันที่ 18 มีนาคม 2565
VDO