หน้าแรกอบรมออนไลน์📌 ขอเชิญชวนเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจาก สพม.กท2

📌 ขอเชิญชวนเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจาก สพม.กท2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ขอเชิญชวนเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนน 80 % ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจาก สพม.กท2
(รองรับได้วันละ1,500ใบ)ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.65

ตัวอย่างเกียรติบัตร


เริ่มแบบทดสอบกดลิ้งค์ที่ด้านล่าง

👉 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Communicative English Test for Teachers
ทำแบบทดสอบ – > https://forms.gle/okcTvK3DHwoRGhuG6

👉การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
School Personnels
ทำแบบทดสอบ – > https://forms.gle/cHHGJLsmBpyF7Tjk8

👉การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร
School Administrators
ทำแบบทดสอบ – > https://forms.gle/PQpNGg1CKrp4gfsm6

ที่มา : กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด