หน้าแรกอบรมออนไลน์Workshop ออนไลน์ ZOOM "การประยุกต์ใช้ Google Sites เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินวิทยฐานะ"

Workshop ออนไลน์ ZOOM “การประยุกต์ใช้ Google Sites เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินวิทยฐานะ”

การสร้างเว็บไซต์สำหรับสื่อการเรียนการสอน เว็บโรงเรียน เว็บที่ต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอก เว็บเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ePortfolio และเว็บนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) โดยที่เราไม่ต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือการออกแบบก็สร้างไซต์เหล่านี้ได้ เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ไอเดีย เทคนิค และมุมมอง การนำ Google Sites มาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด