หน้าแรกpythonอบรมออนไลน์ฟรี !! Starfish Labz การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

อบรมออนไลน์ฟรี !! Starfish Labz การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

ในปัจจุบันภาษา Python นั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม เนื่องจากเป็นภาษาที่อ่านง่าย มีความใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ มีตัวช่วย และมีแหล่งข้อมูลในการศึกษามากมาย

รายละเอียดคอร์ส

การเริ่มต้นฝึกเขียนภาษานั้น Python ต้องเริ่มจากการเข้าใจรูปแบบวิธีการเขียนของภาษา Python ก่อนเพื่อที่ผู้ที่ศึกษาจะได้มีความเข้าใจในวิธีการเขียน และสามารถนำไปประยุกต์กับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

Learning Outcomes

  • มีความเข้าใจในภาษา Python เบื้องต้น
  • เข้าใจในเรื่องของการใช้ตัวแปรของภาษา Python
  • เข้าใจในเรื่องของการรับและแสดงผล รวมถึงตัวดำเนินการต่าง ๆ ในภาษา Python
  • เข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไข และการวนซ้ำของภาษา Python

บทเรียน

1. ทำความรู้จักภาษา Python
2. ตัวแปร ประเภทข้อมูล การรับค่าและการแสดงผล
3. ตัวดำเนินการ คำสั่งเงื่อนไข และการวนซ้ำ
4. ท้าเขียนโปรแกรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด