หน้าแรกอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒

แบบทดสอบออนไลน์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล
2.เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เชื่อมโยงกิจกรรมเกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของหน่วยงานภาคกิจสู่สาธารณะ
3.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
4.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management นำสู่แนวทางการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อทำให้ความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะเกิดการต่อยอดของความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป

กณฑ์การจบแต่ละหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

  1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
  2. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
  3. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด