หน้าแรกอบรมออนไลน์ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร !! VEC 11 Days >> 25/5/2564 หัวข้อ "YouTube for Teacher"

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร !! VEC 11 Days >> 25/5/2564 หัวข้อ “YouTube for Teacher”

รายละเอียดโครงการ :
https://www.kroonut.com/vec-next-11-days/

ลิงก์เข้าอบรม :
www.youtube.com/watch?v=4W7Rsp7EP8k

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

เอกสารประกอบการอบรม อ. ศุภชัย ศศิกนก :

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด