หน้าแรกอบรมออนไลน์สอศ.จัดอบรมออนไลน์ฟรี ! โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล 11 วัน 11 เรื่อง ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

สอศ.จัดอบรมออนไลน์ฟรี ! โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล 11 วัน 11 เรื่อง ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

คำชี้แจง

  • ไม่สามารถนำชั่วโมงไปใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้
  • อบรมจบลงทะเบียนรับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (ช่วงท้ายของการบรรยาย) ถึงเวลา เที่ยงคืน ของแต่ละวัน
  • อบรมออนไลน์แบบ RealTime ผ่าน Facebook และ Youtube Live ช่องฺ BPCD Channel
  • ไม่ต้องสมัคร แค่เลือกเรื่องที่ต้องการอบรม เข้าไปเรียนตามลิงก์ที่แจ้งได้เลย
  • ไม่บังคับ – ไม่ต้องทำรายงาน เมื่อเข้าอบรมไม่ต้องพิมพ์รายงานตัว สงสัยค่อยพิมพ์ถามวิทยากรได้ตลอด
  • ผู้รับการอบรมต้องมีคะแนนในแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3 จึงจะได้รับวุฒิบัตร
  • หากไม่ได้รับวุฒิบัตรทาง Email สามารถค้นหาวุฒิบัตร ได้ที่นี่
บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด