หน้าแรกข่าวการศึกษาก.ค.ศ.ประกาศใช้เป็นทางการแล้ว วPA 4 สายงาน

ก.ค.ศ.ประกาศใช้เป็นทางการแล้ว วPA 4 สายงาน

👉 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (วPA) 4 สายงาน โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) 4 สายงาน ดังนี้

 1. สายงานการสอน (ว 9/2564) ตำแหน่งครู
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/16kJajPubo_Sm7ILqfZxFF-NwHOnhpDgj/view?usp=sharing
 2. สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/1X48UgW9EBSy-Z-2ReiYid6RqeRKvbjef/view?usp=sharing
 3. สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/18LZRiYjGYLeT3qZjjqX0gEVrWYL0wHlf/view?usp=drivesdk
 4. สายงานบริหารการศึกษา (ว 12/2564) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/1MNOGzNwNfDHqGNYuYuHsJmSxUhOdGFHe/view?usp=drivesdk

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด