หน้าแรกข่าวทั่วไปพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค ๑๔

พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค ๑๔

๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค ๑๔ ปกครองสงฆ์ ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคเขตปกครองหนกลาง ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

ที่มา : เพจ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด