หน้าแรกอบรมออนไลน์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม GEG Thailand Live Event 2021

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม GEG Thailand Live Event 2021

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์
จัดโดย GEG Thailand วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2564

 • สร้างห้องสมุดออนไลน์ส่วนตัวด้วย Google Play Books
 • การสร้างไฟล์เกียรติบัตรอัตโนมัติ แบบไร้ข้อจำกัดจำนวนด้วยระบบคลังออนไลน์
 • การสมัครใช้งาน Google Workspace for Education สำหรับสถานศึกษา
 • การออกแบบ New Google Sites ในการเก็บข้อมูลของครู
 • Google​ Photo​Scan​ จัดการไฟล์เอกสารบนโทรศัพท์มือถือ
 • เทคนิคการเพิ่มฟอนต์ภาษาไทยสวยๆ Google Font ใน Google Data Studio
 • การประยุกต์ใช้ google sheet เพื่อวิเคราะห์ swot ขององค์กร
 • ยลศิลปะเมืองทิพย์ Google Arts & Culture
 • เรียนรู้เท่าทันโลกออนไลน์ด้วย Be Internet Awesome
 • ระบบสืบค้นเกียรติบัตร จากคลังออนไลน์ ด้วย google Apps Script
 • เรียนรู้ AI เบื้องต้นด้วย Teachable Machine

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด