หน้าแรกข่าวการศึกษาเปิดมุมมอง “ระบบการพัฒนาวิชาชีพครู” ในระดับนานาชาติ

เปิดมุมมอง “ระบบการพัฒนาวิชาชีพครู” ในระดับนานาชาติ

🎯 เปิดมุมมอง “ระบบการพัฒนาวิชาชีพครู” ในระดับนานาชาติ จากงานวิจัย…สู่แนวทางการปฏิบัติจริง (Ep.1)

อ่านทั้งหมด >> https://otepc.go.th/th/content_page/item/3353-ep-1.html

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด