หน้าแรกข่าวการศึกษา📆ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2566

📆ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2566

กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2566

ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2566

มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 มีนาคม 2566
เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 สิงหาคม 2566
กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 กันยายน 2566
ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2566

มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี: 21 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 มีนาคม 2566
เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 21 เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 21 กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 สิงหาคม 2566
กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 22 กันยายน 2566
ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 22 ธันวาคม 2566

ที่มา : กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด