หน้าแรกภาษาอังกฤษ200 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล-ประถม พร้อมคำอ่านและคำแปล

200 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล-ประถม พร้อมคำอ่านและคำแปล

200 basic English sentences for kindergarten-elementary children. With pronunciation and translation
200 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล-ประถม พร้อมคำอ่านและคำแปล รวบรวมโดย #ครูณัฐดอทคอม

Noประโยค (Sentence)คำอ่าน (Pronunciation)คำแปล (Translation)
1Hello.เฮลโลสวัสดี
2Good morning.กู๊ด มอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้า
3Good afternoon.กู๊ด แอฟเทอร์นูนสวัสดีตอนบ่าย
4Good evening.กู๊ด อีฟนิงสวัสดีตอนเย็น
5Good night.กู๊ด ไนท์ราตรีสวัสดิ์
6How are you?ฮาว อาร์ ยูคุณสบายดีไหม?
7I am fine, thank you.ไอ แอม ไฟน์, แธงค์ ยูฉันสบายดี ขอบคุณ
8What is your name?ว็อท อีส ยัวร์ เนมคุณชื่ออะไร?
9My name is [Name].มาย เนม อีส [เนม]ฉันชื่อ [ชื่อ]
10Nice to meet you.ไนซ์ ทู มีท ยูยินดีที่ได้พบคุณ
11Please.พลีสกรุณา
12Thank you.แธงค์ ยูขอบคุณ
13You’re welcome.ยัวร์ เวลคัมยินดีต้อนรับ
14Excuse me.เอ็กซคิวส์ มีขอโทษนะครับ/ค่ะ
15I’m sorry.แอม ซอรี่ฉันขอโทษ
16Yes.เยสใช่
17No.โนไม่
18Maybe.เมบีบางที
19Can you help me?แคน ยู เฮลป์ มีคุณช่วยฉันได้ไหม?
20I don’t understand.ไอ ด้อนท์ อันเดอร์สแทนด์ฉันไม่เข้าใจ
21How much is this?ฮาว มัช อีส ดิสสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่?
22Where is the restroom?แวร์ อีส เดอะ เรสต์รูมห้องน้ำอยู่ที่ไหน?
23What time is it?ว็อท ไทม์ อีส อิทกี่โมงแล้ว?
24I am hungry.ไอ แอม ฮังเกรี่ฉันหิว
25I am thirsty.ไอ แอม เธิร์สตี้ฉันกระหาย
26I am tired.ไอ แอม ไทร์ดฉันเหนื่อย
27It’s hot.อิทส์ ฮ็อทมันร้อน
28It’s cold.อิทส์ โคลด์มันหนาว
29I like it.ไอ ไลค์ อิทฉันชอบมัน
30I don’t like it.ไอ ด้อนท์ ไลค์ อิทฉันไม่ชอบมัน
31Do you like it?ดู ยู ไลค์ อิทคุณชอบมันไหม?
32I love you.ไอ เลิฟ ยูฉันรักคุณ
33See you later.ซี ยู เลเทอร์แล้วพบกันใหม่
34Goodbye.กู๊ดบายลาก่อน
35What is this?ว็อท อีส ดิสนี่คืออะไร?
36What is that?ว็อท อีส แดทนั่นคืออะไร?
37Who is he?ฮู อีส ฮีเขาคือใคร?
38Who is she?ฮู อีส ชีเธอคือใคร?
39Where are you from?แวร์ อาร์ ยู ฟรอมคุณมาจากที่ไหน?
40I am from [Country].ไอ แอม ฟรอม [คันทรี่]ฉันมาจาก [ประเทศ]
41How old are you?ฮาว โอลด์ อาร์ ยูคุณอายุเท่าไหร่?
42I am [Age] years old.ไอ แอม [เอจ] เยียร์ส โอลด์ฉันอายุ [อายุ] ปี
43What do you do?ว็อท ดู ยู ดูคุณทำงานอะไร?
44I am a student.ไอ แอม อะ สตูเดนท์ฉันเป็นนักเรียน
45Where do you live?แวร์ ดู ยู ลีฟคุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
46I live in [City].ไอ ลีฟ อิน [ซิตี้]ฉันอาศัยอยู่ใน [เมือง]
47What is your favorite color?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท คัลเลอร์สีที่คุณชอบที่สุดคือสีอะไร?
48My favorite color is [Color].มาย เฟเวอริท คัลเลอร์ อีส [คัลเลอร์]สีที่ฉันชอบที่สุดคือสี [สี]
49Do you have any pets?ดู ยู แฮฟ แอนี่ เพ็ตส์คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม?
50I have a cat/dog.ไอ แฮฟ อะ แคท/ด็อกฉันมีแมว/สุนัข
51Where is the school?แวร์ อีส เดอะ สคูลโรงเรียนอยู่ที่ไหน?
52It’s over there.อิทส์ โอเวอร์ แดร์มันอยู่ตรงนั้น
53What is your hobby?ว็อท อีส ยัวร์ ฮอบบี้งานอดิเรกของคุณคืออะไร?
54My hobby is [Hobby].มาย ฮอบบี้ อีส [ฮอบบี้]งานอดิเรกของฉันคือ [งานอดิเรก]
55Can I help you?แคน ไอ เฮลป์ ยูฉันช่วยคุณได้ไหม?
56Yes, please.เยส, พลีสใช่, กรุณา
57No, thank you.โน, แธงค์ ยูไม่, ขอบคุณ
58What time do you wake up?ว็อท ไทม์ ดู ยู เวค อัพคุณตื่นกี่โมง?
59I wake up at [Time].ไอ เวค อัพ แอท [ไทม์]ฉันตื่นตอน [เวลา]
60What time do you go to bed?ว็อท ไทม์ ดู ยู โก ทู เบดคุณเข้านอนกี่โมง?
61I go to bed at [Time].ไอ โก ทู เบด แอท [ไทม์]ฉันเข้านอนตอน [เวลา]
62What is your favorite food?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท ฟู้ดอาหารที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
63My favorite food is [Food].มาย เฟเวอริท ฟู้ด อีส [ฟู้ด]อาหารที่ฉันชอบที่สุดคือ [อาหาร]
64Do you like sports?ดู ยู ไลค์ สปอร์ทส์คุณชอบกีฬาไหม?
65Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
66No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
67What is your favorite sport?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท สปอร์ทกีฬาที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
68My favorite sport is [Sport].มาย เฟเวอริท สปอร์ท อีส [สปอร์ท]กีฬาที่ฉันชอบที่สุดคือ [กีฬา]
69Can you play the piano?แคน ยู เพลย์ เดอะ เปียโนคุณเล่นเปียโนได้ไหม?
70Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันเล่นได้
71No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันเล่นไม่ได้
72What is your favorite animal?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท แอนนิมอลสัตว์ที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
73My favorite animal is [Animal].มาย เฟเวอริท แอนนิมอล อีส [แอนนิมอล]สัตว์ที่ฉันชอบที่สุดคือ [สัตว์]
74Can you swim?แคน ยู สวิมคุณว่ายน้ำได้ไหม?
75Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันว่ายได้
76No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันว่ายไม่ได้
77What is this in English?ว็อท อีส ดิส อิน อิงลิชสิ่งนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร?
78This is a book.ดิส อีส อะ บุ๊คนี่คือหนังสือ
79What color is this?ว็อท คัลเลอร์ อีส ดิสสิ่งนี้มีสีอะไร?
80This is blue.ดิส อีส บลูนี่คือสีน้ำเงิน
81What do you like to eat?ว็อท ดู ยู ไลค์ ทู อีทคุณชอบกินอะไร?
82I like to eat [Food].ไอ ไลค์ ทู อีท [ฟู้ด]ฉันชอบกิน [อาหาร]
83Do you like to read?ดู ยู ไลค์ ทู รีดคุณชอบอ่านหนังสือไหม?
84Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
85No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
86What is your favorite book?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท บุ๊คหนังสือที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
87My favorite book is [Book].มาย เฟเวอริท บุ๊ค อีส [บุ๊ค]หนังสือที่ฉันชอบที่สุดคือ [หนังสือ]
88Can you ride a bike?แคน ยู ไรด์ อะ ไบค์คุณขี่จักรยานได้ไหม?
89Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันขี่ได้
90No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันขี่ไม่ได้
91What is your favorite game?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท เกมเกมที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
92My favorite game is [Game].มาย เฟเวอริท เกม อีส [เกม]เกมที่ฉันชอบที่สุดคือ [เกม]
93Do you like music?ดู ยู ไลค์ มิวสิกคุณชอบดนตรีไหม?
94Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
95No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
96What kind of music do you like?ว็อท ไคน์ด ออฟ มิวสิก ดู ยู ไลค์คุณชอบดนตรีประเภทไหน?
97I like [Type of Music].ไอ ไลค์ [ไทป์ ออฟ มิวสิก]ฉันชอบ [ประเภทของดนตรี]
98Do you have any brothers or sisters?ดู ยู แฮฟ แอนี่ บราเธอร์ส ออร์ ซิสเทอร์สคุณมีพี่น้องไหม?
99Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันมี
100No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่มี
101Can you speak English?แคน ยู สปีค อิงลิชคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
102Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันพูดได้
103No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันพูดไม่ได้
104Do you like to travel?ดู ยู ไลค์ ทู แทรเวลคุณชอบเดินทางไหม?
105Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
106No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
107Where do you want to go?แวร์ ดู ยู วอนท์ ทู โกคุณอยากไปที่ไหน?
108I want to go to [Place].ไอ วอนท์ ทู โก ทู [เพลส]ฉันอยากไปที่ [สถานที่]
109Do you like your school?ดู ยู ไลค์ ยัวร์ สคูลคุณชอบโรงเรียนของคุณไหม?
110Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
111No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
112What is your favorite subject?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท ซับเจคท์วิชาที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
113My favorite subject is [Subject].มาย เฟเวอริท ซับเจคท์ อีส [ซับเจคท์]วิชาที่ฉันชอบที่สุดคือ [วิชา]
114Do you like to dance?ดู ยู ไลค์ ทู แดนซ์คุณชอบเต้นไหม?
115Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
116No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
117What is your favorite song?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท ซองเพลงที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
118My favorite song is [Song].มาย เฟเวอริท ซอง อีส [ซอง]เพลงที่ฉันชอบที่สุดคือ [เพลง]
119Can you play soccer?แคน ยู เพลย์ ซอคเกอร์คุณเล่นฟุตบอลได้ไหม?
120Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันเล่นได้
121No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันเล่นไม่ได้
122What is your favorite fruit?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท ฟรุ้ทผลไม้ที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
123My favorite fruit is [Fruit].มาย เฟเวอริท ฟรุ้ท อีส [ฟรุ้ท]ผลไม้ที่ฉันชอบที่สุดคือ [ผลไม้]
124Do you like to watch TV?ดู ยู ไลค์ ทู วอทช์ ทีวีคุณชอบดูทีวีไหม?
125Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
126No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
127What is your favorite TV show?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท ทีวี โชว์รายการทีวีที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
128My favorite TV show is [Show].มาย เฟเวอริท ทีวี โชว์ อีส [โชว์]รายการทีวีที่ฉันชอบที่สุดคือ [รายการ]
129Can you draw?แคน ยู ดรอว์คุณวาดรูปได้ไหม?
130Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันวาดได้
131No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันวาดไม่ได้
132What is your favorite season?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท ซีซั่นฤดูที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
133My favorite season is [Season].มาย เฟเวอริท ซีซั่น อีส [ซีซั่น]ฤดูที่ฉันชอบที่สุดคือ [ฤดู]
134Do you like to cook?ดู ยู ไลค์ ทู คุ้กคุณชอบทำอาหารไหม?
135Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
136No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
137What is your favorite drink?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท ดริ้งค์เครื่องดื่มที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
138My favorite drink is [Drink].มาย เฟเวอริท ดริ้งค์ อีส [ดริ้งค์]เครื่องดื่มที่ฉันชอบที่สุดคือ [เครื่องดื่ม]
139Can you sing?แคน ยู ซิงคุณร้องเพลงได้ไหม?
140Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันร้องได้
141No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันร้องไม่ได้
142What is your favorite holiday?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท ฮอลิเดย์วันหยุดที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
143My favorite holiday is [Holiday].มาย เฟเวอริท ฮอลิเดย์ อีส [ฮอลิเดย์]วันหยุดที่ฉันชอบที่สุดคือ [วันหยุด]
144Do you like to read books?ดู ยู ไลค์ ทู รีด บุ๊คส์คุณชอบอ่านหนังสือไหม?
145Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
146No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
147What is your favorite vegetable?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท เวเจเทเบิลผักที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
148My favorite vegetable is [Vegetable].มาย เฟเวอริท เวเจเทเบิล อีส [เวเจเทเบิล]ผักที่ฉันชอบที่สุดคือ [ผัก]
149Do you have any questions?ดู ยู แฮฟ แอนี่ เควสชันส์คุณมีคำถามอะไรไหม?
150Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันมีคำถาม
151No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่มีคำถาม
152Can you help me with this?แคน ยู เฮลป์ มี วิธ ดิสคุณช่วยฉันเรื่องนี้ได้ไหม?
153Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันช่วยได้
154No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันช่วยไม่ได้
155Where is the bus stop?แวร์ อีส เดอะ บัส สต็อปป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหน?
156It’s over there.อิทส์ โอเวอร์ แดร์มันอยู่ตรงนั้น
157How do you spell that?ฮาว ดู ยู สเปลล์ แดทคุณสะกดคำนั้นอย่างไร?
158You spell it [Word].ยู สเปลล์ อิท [เวิร์ด]คุณสะกดว่า [คำ]
159What is your phone number?ว็อท อีส ยัวร์ โฟน นัมเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร?
160My phone number is [Number].มาย โฟน นัมเบอร์ อีส [นัมเบอร์]เบอร์โทรศัพท์ของฉันคือ [เบอร์]
161Where do you go to school?แวร์ ดู ยู โก ทู สคูลคุณไปโรงเรียนที่ไหน?
162I go to [School].ไอ โก ทู [สคูล]ฉันไปที่โรงเรียน [โรงเรียน]
163What grade are you in?ว็อท เกรด อาร์ ยู อินคุณเรียนอยู่ชั้นไหน?
164I am in [Grade].ไอ แอม อิน [เกรด]ฉันเรียนอยู่ชั้น [ชั้น]
165Do you like ice cream?ดู ยู ไลค์ ไอซ์ ครีมคุณชอบไอศกรีมไหม?
166Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
167No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
168What is your favorite ice cream flavor?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท ไอซ์ ครีม เฟลเวอร์รสชาติไอศกรีมที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
169My favorite ice cream flavor is [Flavor].มาย เฟเวอริท ไอซ์ ครีม เฟลเวอร์ อีส [เฟลเวอร์]รสชาติไอศกรีมที่ฉันชอบที่สุดคือ [รสชาติ]
170Can you play the guitar?แคน ยู เพลย์ เดอะ กีตาร์คุณเล่นกีตาร์ได้ไหม?
171Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันเล่นได้
172No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันเล่นไม่ได้
173What time is it?ว็อท ไทม์ อีส อิทกี่โมงแล้ว?
174It’s [Time].อิทส์ [ไทม์]มัน [เวลา]
175Do you like to play games?ดู ยู ไลค์ ทู เพลย์ เกมส์คุณชอบเล่นเกมไหม?
176Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
177No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
178What is your favorite game?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท เกมเกมที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
179My favorite game is [Game].มาย เฟเวอริท เกม อีส [เกม]เกมที่ฉันชอบที่สุดคือ [เกม]
180Can you ride a skateboard?แคน ยู ไรด์ อะ สเกตบอร์ดคุณเล่นสเกตบอร์ดได้ไหม?
181Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันเล่นได้
182No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันเล่นไม่ได้
183What is your favorite sport?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท สปอร์ทกีฬาที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
184My favorite sport is [Sport].มาย เฟเวอริท สปอร์ท อีส [สปอร์ท]กีฬาที่ฉันชอบที่สุดคือ [กีฬา]
185Do you like to watch movies?ดู ยู ไลค์ ทู วอทช์ มูวี่ส์คุณชอบดูหนังไหม?
186Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
187No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
188What is your favorite movie?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท มูวี่หนังที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
189My favorite movie is [Movie].มาย เฟเวอริท มูวี่ อีส [มูวี่]หนังที่ฉันชอบที่สุดคือ [หนัง]
190Can you run fast?แคน ยู รัน ฟาสท์คุณวิ่งเร็วได้ไหม?
191Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันวิ่งได้เร็ว
192No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันวิ่งไม่ได้เร็ว
193Do you like the beach?ดู ยู ไลค์ เดอะ บีชคุณชอบชายหาดไหม?
194Yes, I do.เยส, ไอ ดูใช่, ฉันชอบ
195No, I don’t.โน, ไอ ด้อนท์ไม่, ฉันไม่ชอบ
196What is your favorite beach activity?ว็อท อีส ยัวร์ เฟเวอริท บีช แอคทิวิที่กิจกรรมที่คุณชอบที่สุดที่ชายหาดคืออะไร?
197My favorite beach activity is [Activity].มาย เฟเวอริท บีช แอคทิวิที่ อีส [แอคทิวิที่]กิจกรรมที่ฉันชอบที่สุดที่ชายหาดคือ [กิจกรรม]
198Can you play basketball?แคน ยู เพลย์ บาสเก็ตบอลคุณเล่นบาสเกตบอลได้ไหม?
199Yes, I can.เยส, ไอ แคนใช่, ฉันเล่นได้
200No, I can’t.โน, ไอ แคนท์ไม่, ฉันเล่นไม่ได้
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด