หน้าแรกอบรมออนไลน์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนด้วย APPLICATION เพื่อการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในยุค COVID-19 ” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนด้วย APPLICATION เพื่อการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในยุค COVID-19 ” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนด้วย Application เพื่อการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในยุค COVID-19” วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 💻

โดยวิทยากรมากความสามารถ อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด