หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ สสวท. การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)

อบรมออนไลน์ สสวท. [รุ่นที่ 5] การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)

เกี่ยวกับหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch ตามโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ สร้างโปรเจ็กต์ Scratch ที่หลากหลาย เช่น เกม แบบจำลอง ดนตรี ศิลปะ ผ่านการวิเคราะห์งานก่อนลงมือเขียนโปรแกรม

เนื้อหาประกอบด้วย

  1. บทนำ Scratch : ทบทวนความรู้การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น ผ่านโครงสร้างโปรแกรมแบบลำดับ วนซ้ำ เงื่อนไข ตัวแปร
  2. Chicken run : เกมแข่งขันตอบคำถาม
  3. Bee and Bear : เกมหมีกินผึ้ง
  4. Lunar Phase : สร้างแบบจำลองการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
  5. ศิลปะพิกเซล : โปรเจ็กต์สร้างงานศิลปะ Scratch
  6. Local music band : เล่นดนตรีผ่านวิดีโอ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม Scratch และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จำนวนชั่วโมงเรียน

16 ชั่วโมง

เกณฑ์ผ่านการอบรม

มีคะแนนแบบฝึกหัดและคะแนนแบบทดสอบสรุปความรู้รวมกันไม่ต่ำกว่า 80%
หมายเหตุ: แบบฝึกหัดแต่ละเรื่องทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และแบบทดสอบสรุปความรู้ทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  1. เป็นครูผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์ที่สนใจ ในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T แล้ว
  2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และทำแบบทดสอบนี้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด