หน้าแรกอบรมออนไลน์สถาบันพัฒนาครู ฯ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

สถาบันพัฒนาครู ฯ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

📢ขอเชิญชวนคุณครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา ✅สมัครเข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 90 คน

รายละเอียดการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive และการใช้โปรแกรม ClassPoint ในการสร้างสื่อการสอน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มระยะเวลาตามที่กำหนดไว้

ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 21 ตุลาคม 2565 (เวลา09.00-11.00 น.)
รุ่นที่ 2 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565 (เวลา09.00-11.00 น.)
รุ่นที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 (เวลา09.00-11.00 น.)
รุ่นที่ 4 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565 (เวลา09.00-11.00 น.)
รุ่นที่ 5 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 28 ตุลาคม 2565 (เวลา09.00-11.00 น.)

จำนวนรับสมัคร
จำนวน 90 คน

กำหนดวันรับสมัคร
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565

การประกาศรายชื่อ

1. การประกาศการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสิทธิ์ของคณะทำงานบริหารโครงการ
2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศรายชื่อแล้วสละสิทธิ์จะถือว่าหมดสิทธิ์การเข้ารับการฝึกอบรม

ขั้นตอนเข้ารับการฝึกอบรม

การสร้างสื่อการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม ClassPoint สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม

1. ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมผ่านลิงก์ https://sites.google.com/view/nidtepclasspoint หรือ QR Code ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 ตุลาคม 2565 รุ่นละ 90 คน
รุ่นที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.
รุ่นที่ 2 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.
รุ่นที่ 3 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.
รุ่นที่ 4 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.
รุ่นที่ 5 เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น.
จำกัดการลงทะเบียนได้เพียงคนละ 1 รุ่น เท่านั้น

2. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ www.nidtep.go.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565
3. เข้ารับการฝึกอบรมตามรุ่นที่ลงทะเบียน ในวันและเวลาที่กำหนด

การเข้ารับการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับลิงก์เข้าห้อง Zoom ทาง E-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียน
2. เข้าห้อง Zoom โดยจะต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง

การรับเกียรติบัตรการฝึกอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบประเมินความพึงพอใจตามลิงก์ที่ทาง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งให้หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น
3. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะตรวจสอบการเข้ารับการฝึกอบรมและส่งเกียรติบัตรออนไลน์ทาง E-mail ให้ในภายหลัง

เพื่อประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม “กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล” ให้ถูกต้อง เนื่องจากมีผลต่อการออกเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับรหัสการใช้งาน ClassPoint ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กลุ่มพัฒนาครู สคบศ.

ที่มา : http://www.nidtep.go.th/2022/index.php

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด