หน้าแรกอบรมออนไลน์ลงทะเบียนด่วน !! การอบรมออนไลน์ฟรี 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator

ลงทะเบียนด่วน !! การอบรมออนไลน์ฟรี 7 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator

เปิดลงทะเบียนถึงวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 23:00 น.
ท่านจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เมื่อผ่านการทดสอบหลังการอบรม

แบบฟอร์มลงทะเบียน โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator

# รายละเอียดหลักสูตร #

– ข้อมูลสมัครลงแต่ละหลักสูตรทุกหลักสูตร จะมีบันทึกให้ดูย้อนหลัง สำหรับท่านที่เวลาไม่ตรงกัน
– กรุณาเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเท่านั้น เพื่อไม่เป็นการกันสิทธิของผู้อื่น
– จำนวนที่รับ : หลักสูตรละ 1,000 ท่าน ( 1 ท่านสามารถสมัครหลายหลักสูตรได้ และจะมีการเช็คชื่อการเข้าร่วมเพื่อจัดทำ Certificate )
– มีระบบสอบ เพื่อรับ Certificate เป็นข้อสอบ choices และจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ไม่มีจับเวลา ค่อยๆทบทวนเพื่อทำข้อสอบได้ สอบซ่อมได้ อีกรอบ ถ้าไม่ผ่าน (รวม 2 รอบ) ระบบจะทำการสุ่มสลับข้สอบด้วย
– หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลหลังการลงทะเบียน link เข้าร่วมประชุม และติดตามผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าร่วมได้ที่ aka.ms/obecskill-report ประมาณวันที่ 25 สิงหาคม 16.00 น.

หมายเหตุ 1 : (ระบบยังไม่เปิด จะเปิดให้เข้าชมได้หลังจากปิดรับสมัครแล้ว)
หมายเหตุ 2 : ห้องจะเปิดก่อนเวลา 15-30 นาที และจะเลือกรับคนที่ใช้ @obecmail.org เข้าห้องก่อน หากเวลาผ่านไปแล้วคนยังไม่เต็ม 1,000 จึงจะรับคนที่เหลือ

หากเต็ม –> สามารถดูสดได้ที่ facebook OBEC channel และ สามารถดูย้อนหลังได้ ตามประกาศใน  aka.ms/obecskill-report10.

# หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.รายละเอียด
– สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา

# หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and  Meeting Guide, Steps and Best Practices in NEXT Normal)
วันเสาร์ที่ 11 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.
คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้เข้าอบรม
– มี Computer สำหรับทำตาม Workshop  ( ใช้มือถือเข้าร่วม ไม่เพียงพอ )
– มี การทำ Workshop ที่ควรกดตาม หากดูอย่างเดียว จะไม่ได้รับประสบการณ์เต็มที่
– สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
– คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
– มีโอกาสเป็นผู้จัดการประชุม/ห้องเรียน ในอนาคต

# หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา
และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21

“Reimagined  Education & Learner for Global Digital Citizenship in 21st Century”
วันเสารที่ 18 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

– สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา

# หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education Reimagined
ด้วย Microsoft 365
วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้เข้าอบรม
– มี Computer สำหรับทำตาม Workshop  ( ใช้มือถือเข้าร่วม ไม่เพียงพอ )
– มี การทำ Workshop ที่ควรกดตาม หากดูอย่างเดียว จะไม่ได้รับประสบการณ์เต็มที่
– สำหรับครู และศึกษานิเทศก์

# หลักสูตรที่ 5 : การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom
ด้วย Microsoft Windows
วันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รายละเอียด
– ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ ICT สพท. และ บุคลากรที่สนใจ

# หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience Platform)
วันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้เข้าอบรม
– มี Computer สำหรับทำตาม Workshop  ( ใช้มือถือเข้าร่วม ไม่เพียงพอ )
– ต้องมี VDO contents ที่พร้อมสำหรับการแก้ไข
– สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์

# หลักสูตรที่ 7 : การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)       
วันเสาร์ที่ 9 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
คุณสมบัติที่ต้องมีของผู้เข้าอบรม
– มี Computer สำหรับทำตาม Workshop  ( ใช้มือถือเข้าร่วม ไม่เพียงพอ )
– ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรที่สนใจ

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน https://www.facebook.com/technologyforteacher/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด