หน้าแรกข่าวการศึกษาศธ. เปิดตัว ‘ครูพร้อม’ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เน้นย้ำ ‘ไม่ใช่โครงการอบรม - ไม่บังคับ - ไม่นับชั่วโมง - ไม่ต้องส่งรายงาน’

ศธ. เปิดตัว ‘ครูพร้อม’ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เน้นย้ำ ‘ไม่ใช่โครงการอบรม – ไม่บังคับ – ไม่นับชั่วโมง – ไม่ต้องส่งรายงาน’

11 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ร่วมกันเปิดตัวเว็บไซต์ ‘ครูพร้อม’ คลังกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตสำหรับครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ตลอดระยะเวลา 11 วัน ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม นี้

โดย น.ส. ตรีนุช กล่าวว่า กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ ‘ครูพร้อม’ ทุกกิจกรรมนั้น ได้รับการออกแบบและคัดสรรมาอย่างดี ตั้งอยู่บนหลัก ‘การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน’ อันเป็นส่วนหนึ่งของ Active learning เพื่อเตรียมความพร้อมของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเข้าสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ทางกระทรวงกำลังขับเคลื่อนให้มีผลบังคับใช้ภายในปีหน้า

ทั้งนี้ น.ส. ตรีนุช เน้นย้ำว่า เว็บไซต์ ‘ครูพร้อม’ เกิดขึ้นจากความห่วงใยที่มีต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยต้องการให้ ‘ครูพร้อม’ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของกระทรวงในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน มี ‘ทางเลือก’ สำหรับการเรียนรู้ตามความสนใจ ไม่ใช่โครงการอบรมครูตามที่หลายท่านมีข้อห่วงใย ทั้งไม่ได้เป็นการบังคับ ไม่ได้นับเป็นชั่วโมงเรียน และไม่มีผลต่อการประเมินครู จึงไม่มีความจำเป็นต้องรายงานให้ทราบไม่ว่ารูปแบบใด ๆ

ที่มา: เพจ ตรีนุชเทียนทอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด