หน้าแรกอบรมออนไลน์พว.อบรมออนไลน์ ZOOM "การประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู แนวใหม่ (วPA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 2)"

พว.อบรมออนไลน์ ZOOM “การประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู แนวใหม่ (วPA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 2)”


เปิดรุ่นที่ 2 ❗️ โครงการอบรมที่ครูรอคอย กับการอบรม
เลื่อนวิทยฐานะ แนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูแนวใหม่ (วPA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นทึ่ 2

เข้าอบรมแล้วครูจะ…
📌 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
📌 มีทักษะ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
📌 มีทักษะในการบันทึกคลิปการสอน และเขียนแผนอย่างมีคุณภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาโครงการอบรม
☎️ โทร 02-243-8000

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด