หน้าแรกข่าวการศึกษาปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบ "ความรู้" สู่ประชาชน (5/7)

ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบ “ความรู้” สู่ประชาชน (5/7)

🎁 ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบ “ความรู้” สู่ประชาชน (5/7)

ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน

อาหารกลางวันมื้อคุณภาพส่งตรงจาก ศธ. เพิ่มความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ

1️⃣ งบประมาณ เพิ่มขึ้นกว่า 3,500 ล้านบาท
2️⃣ นักเรียนชั้นเด็กเล็ก – ป.6 ได้ทานอาหารครบ 5 หมู่
3️⃣ ปรับตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
นร. 1 – 40 คน อัตรา 36 บาท/คน/วัน
นร. 41 – 100 คน อัตรา 27 บาท/คน/วัน
นร. 101 – 120 คน อัตรา 24 บาท/คน/วัน
นร. 121 คน ขึ้นไป อัตรา 22 บาท/คน/วัน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.obecstudentact.com/?p=916

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด