หน้าแรกดาวน์โหลดดาวน์โหลด " คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 "

ดาวน์โหลด ” คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 “

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวันทราบ และปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด ต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด