สอบครู กทม 2565


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดังนี้
1) กลุ่มวิชาแนะแนว  จำนวน 30 อัตรา
2) กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน  40 อัตรา
3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
4) กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 10 อัตรา
5) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
6) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
7) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
8) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
9) กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา
10) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน จำนวน 3 อัตรา
11) กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
12) กลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน  2 อัตรา
13) กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน  2 อัตรา
14) กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน  2 อัตรา
15) กลุ่มวิชาวัดผล จำนวน  2 อัตรา
16) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน  2 อัตรา
17) กลุ่มวิชาเคมี จำนวน  2 อัตรา
18) กลุ่มวิชาชีววิทยา  จำนวน  2 อัตรา
รวม 110 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท
2) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
3) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,400 บาท

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่ วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com/2022/index.php

ที่มา : https://teacherbkk.thaijobjob.com/2022/index.php

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด