หน้าแรกข่าวการศึกษา📣ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ📣

📣ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ📣

คลิ๊กที่ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดูประกาศผลย้าย
📣ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ📣

ที่จังหวัดเขตพื้นที่การศึกษา
1กรุงเทพมหานครสพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศแล้ว
2กระบี่สพป.กระบี่ ประกาศแล้ว
สพม.ตรังกระบี่ ประกาศแล้ว
3กาญจนบุรีสพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพม.กาญจนบุรี
4กาฬสินธุ์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพม.กาฬสินธุ์ ประกาศแล้ว
5กำแพงเพชรสพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
สพม.กำแพงเพชร
6ขอนแก่นสพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศแล้ว
สพม.ขอนแก่น
7จันทบุรีสพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศแล้ว
8ฉะเชิงเทราสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ฉะเชิงเทรา ประกาศแล้ว
9ชลบุรีสพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ชลบุรี ระยอง
10ชัยนาทสพป.ชัยนาท
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศแล้ว
11ชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ชัยภูมิ ประกาศแล้ว
12ชุมพรสพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
13เชียงรายสพม.เชียงราย ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4
14เชียงใหม่สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพม.เชียงใหม่
15ตรังสพม.ตรังกระบี่ ประกาศแล้ว
สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศแล้ว
16ตราดสพป.ตราด เขต 1
17ตากสพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพม.ตาก ประกาศแล้ว
18นครนายกสพป.นครนายก ประกาศแล้ว
19นครปฐมสพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.นครปฐม
20นครพนมสพป.นครพนม เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครพนม เขต 2
สพม.นครพนม ประกาศแล้ว
21นครราชสีมาสพม. นครราชสีมา ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
22นครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.นครศรีธรรมราช
23นครสวรรค์สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพม.นครสวรรค์ ประกาศแล้ว
24นนทบุรีสพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพม.นนทบุรี
25นราธิวาสสพป.นราธิวาส เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพม.นราธิวาส ประกาศแล้ว
26น่านสพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม.น่าน ประกาศแล้ว
27บุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพม.บุรีรัมย์
28บึงกาฬสพป.บึงกาฬ ประกาศแล้ว
สพม.บึงกาฬ
29ปทุมธานีสพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพม.ปทุมธานี ประกาศแล้ว
30ประจวบคีรีขันธ์สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
31ปราจีนบุรีสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
32ปัตตานีสพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ปัตตานี
33พระนครศรีอยุธยาสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพม.พระนครศรีอยุธยา
34พังงาสพป.พังงา ประกาศแล้ว
สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
35พัทลุงสพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.พัทลุง เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พัทลุง ประกาศแล้ว
36พิจิตรสพป.พิจิตร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.พิจิตร เขต 2
สพม.พิจิตร ประกาศแล้ว
37พิษณุโลกสพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 3
38เพชรบุรีสพป.เพชรบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพม.เพชรบุรี
39เพชรบูรณ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.เพชรบูรณ์
40แพร่สพป.แพร่ เขต1 ประกาศแล้ว
สพป.แพร่ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.แพร่ ประกาศแล้ว
41พะเยาสพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพม.พะเยา
42ภูเก็ตสพป.ภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
43มหาสารคามสพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.มหาสารคาม
44แม่ฮ่องสอนสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพม.แม่ฮ่องสอน
45มุกดาหารสพป.มุกดาหาร ประกาศแล้ว
สพม.มุกดาหาร ประกาศแล้ว
46ยะลาสพม.ยะลา ประกาศแล้ว
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
47ยโสธรสพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศแล้ว
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2 ประกาศแล้ว
48ร้อยเอ็ดสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด ประกาศแล้ว
49ระนองสพป.ระนอง
สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
50ระยองสพป.ระยอง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศแล้ว
51ราชบุรีสพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพม.ราชบุรี
52ลพบุรีสพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพม.ลพบุรี
53ลำปางสพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูน
54ลำพูนสพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศแล้ว
55เลยสพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศแล้ว
56ศรีสะเกษสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศแล้ว
57สกลนครสพป.สกลนคร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สกลนคร ประกาศแล้ว
58สงขลาสพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3
สพม.สงขลา สตูล ประกาศแล้ว
59สตูลสพป.สตูล
60สมุทรปราการสพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพม.สมุทรปราการ ประกาศแล้ว
61สมุทรสงครามสพป.สมุทรสงคราม
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
62สมุทรสาครสพป.สมุทรสาคร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
63สระบุรีสพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สระบุรี เขต 2
สพม.สระบุรี ประกาศแล้ว
64สระแก้วสพม.สระแก้ว ประกาศแล้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สระแก้ว เขต 2
65สุพรรณบุรีสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สุพรรณบุรี
66สิงห์บุรีสพป.สิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
67สุโขทัยสพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.สุโขทัย
68สุราษฎร์ธานีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
69สุรินทร์สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สุรินทร์ ประกาศแล้ว
70หนองคายสพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.หนองคาย เขต 2
สพม.หนองคาย
71หนองบัวลำภูสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.หนองบัวลำภู ประกาศแล้ว
72อ่างทองสพป.อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.อุดรธานี
74อุตรดิตถ์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
75อุทัยธานีสพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศแล้ว
76อุบลราชธานีสพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว
77อำนาจเจริญสพป.อำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
78สำนักงานการศึกษาพิเศษ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด