หน้าแรกอบรมออนไลน์32 หลักสูตรอบรมออนไลน์ จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

32 หลักสูตรอบรมออนไลน์ จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ระบบ E-learning CME2 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีหลักสูตรในด้านการศึกษา ของ สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้ผู้สนใจเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำองค์ความรู้มาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ง่าย และสะดวกสบายขึ้น กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

ประกาศ ๆ หลักสูตรบทเรียนนิเทศออนไลน์ ของ สพป.เชียงใหม่เขต 2 จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เวลาในการศึกษา ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง..#โดยสามารถนำไปเป็นหลักฐานในการพัฒนาตนเองในข้อ ว 21 ตชว.ที่ 12ในข้อ 3.1 การพัฒนาตนเอง (วุฒิบัตรผ่านการอบรม) #เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน #หรือประกอบการเลื่อนเงินเดือน #หรือประกอบการย้าย #หรือประกอบการต่อใบประกอบวิชาชีพ หรืออื่น ๆ แต่ไม่สามารถนำไปนับชั่วโมงเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใน ว 21 ในกรณีหลักสูตรของคุรุพัฒนา นะคะ …

ผู้จัดทำ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ผู้รับผิดชอบ ศน.ปาริชาติ เภสัชชา โทร 0818859574 , ศน.สุภาพ บริบูรณ์ โทร 0817969889

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด